Velkommen til konferansene NIK, NOKOBIT og NISK som arrangeres av Universitetet i Stavanger (UiS) fra 18. til 20. november 2013.

Mandag 18. november vil møter og arrangementet foregå i UiS sine lokaler, mens konferansen på tirsdag 19. og onsdag 20. november vil foregå på Stavanger Forum, område A, 2. etasje. Et oversiktskart over Stavanger Forum kan dere finne her. Et kart over bygning A som viser hvor konferansene skal foregå ligger her. De markerte rommene er i 2. etasje og trappa opp dit går fra lobbyen som er så vidt innenfor ellipsen.

Det er en gjennongang fra konferansehotellet, Rica Forum hotell Stavanger, til det området av Stavanger Forum som selve konferansen foregår i.

I menyen til venstre finner du informasjon om hver av de tre konferansene samt felles program, felles påmeldingsinformasjon, og praktiske opplysninger.