Lokale Arrangører: Hein Meling hein.meling@uis.no, Erlend Tøssebro erlend.tossebro@uis.no