NIK 2013 i Stavanger - Invitasjon til bidrag

Frist for innsending av artikler: 12. juli

Den 25. utgave av Norsk informatikkonferanse (NIK) arrangeres av Universitetet i Stavanger fra 18. til 20. november 2013 på Rica Forum hotell, Stavanger. Konferansen er samlokalisert med Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) og Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK).

NIK er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk. Konferansen inviterer til innsending av artikler innen ulike sjangere og tema relatert til informatikk og har rom for tverrfaglighet og mangfold i forhold til teoretiske og metodiske tilnærminger. Forfattere oppfordres til at deres bidrag motiveres og presenteres for et bredt informatikk-publikum. Alle innsendte bidrag vil bli fagfellevurdert. Aksepterte bidrag inkluderes i konferansens proceedings som publiseres av Akademika forlag under eget ISSN og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

NIK inviterer til bidrag i form av artikler av full lengde som rapporterer pågående eller avsluttet forskning (maksimum 12 sider) og korte artikler for presentasjon av forskning som er i et tidligere stadium (maksimum 4 sider). NIK vil også gi plass til artikler som beskriver studentarbeider på bachelor- og masternivå, og inviterer derfor studenter til å sende inn bidrag. Studentbidrag kan enten være i form av lange eller korte artikler, og inntil fire aksepterte studentbidrag vil få støtte i form av fritak fra konferanseavgiften.

Artikler kan være skrevet på norsk eller engelsk og skal formateres som beskrevet her:
http://www.nik.no/layout.html

Bidrag må ikke ha vært publisert tidligere. Innsending av bidrag kan gjøres på
https://www.easychair.org/conferences/?conf=nik2013

Aksepterte artikler skal fremføres som foredrag ved konferansen. Presentasjonene kan holdes på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

NIK oppfordrer spesielt til innsending av bidrag som omhandler utdanning og pedagogikk innen vårt fagfelt. Bidragene kan gjerne ha et mer anvendt og praktisk fokus enn tradisjonelle vitenskapelige artikler. Det er ønskelig at NIK styrkes som møteplass for informatikk-forelesere, og håper på mange bidrag som presenterer originale og kreative undervisningsopplegg både på emne- og studieprogramnivå.

NIK ønsker også å tilby tutorials og workshops om spesialtema på mandag 18. november og ber om forslag til slike arrangementer. Forslag til tutorials og workshops bør angi tittel, en beskrivelse av hvilket tema man ønsker å formidle/diskutere, hvem som skal vil være ansvarlig for gjennomføring av arrangementet og et overslag over forventet antall deltagere.

VIKTIGE DATOER: