NISK 2013 arrangeres i år fra 18. til 20. november 2013.

Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal konferanse innen informasjonssikkerhet, og tar opp teoretiske og praktiske temaer innen dette området. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet.

Alle artikkelbidrag som blir antatt på konferansen har gått gjennom blind-review og er meritterende på nivå 1.

Forfattere må bruke review-systemet for innsending av artikkelbidrag.

Konferansen er som vanlig samlokalisert med Norsk Informatikkkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT).

Lenke til NISK sine hjemmesider, inkludert call for papers: http://www.frisc.no/arrangementer/nisk-2013/