Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT

NOKOBIT 2013 arrangeres i år av Universitetet i Stavanger fra 18. til 20. november 2013.

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag som blir antatt på konferansen har gått gjennom blind-review og er meritterende på nivå 1.

Forfattere må bruke review-systemet for innsending av artikkelbidrag.

Se for øvrig www.nokobit.no for mer informasjon.

Konferansen er som vanlig samlokalisert med Norsk Informatikkkonferanse (NIK) og Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK).