Den 26. utgave av Norsk informatikkonferanse (NIK) arrangeres av Universitetet i Stavanger fra 18. til 20. november 2013

Konferansen er samlokalisert med Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) og Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK).

NIK er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk. Alle artikkelbidrag som blir antatt på konferansen har gått gjennom blind-review og er meritterende på nivå 1.

Forfattere må bruke review-systemet for innsending av artikkelbidrag.

Se for øvrig www.nik.no for mer informasjon.

Call for papers er nå ferdig på norsk og engelsk.

Praktisk rundt presentasjonene

Hver regulær artikkel vil ha 20 minutter til presentasjon og 5 minutter til spørsmål. Hvert short paper vil ha 10 minutter til presentasjon og 5 minutter til spørsmål.

Presentasjonen kan holdes på enten engelsk (hvis du er komfortabel med det) eller norsk.